sexy latex clothing
latex dresses
latex clothing
latex clothing
Kılavuz Patent
Kılavuz Patent
Hakkımızda
Yurtdışı Tescil
Mevzuat
Online Marka Araştırması
Online Başvuru Formları
Sıkça Sorulan Sorular
Gerekli Belgeler
Referanslar
Kampanyalar
İletişim

Ana Sayfa > Patent English 

Patent Nedir?
Patent; bir buluşun kullanımı için sahibine belirli bir süre ile tanınan tekel hakkıdır ve bu hakkı gösteren belgenin adıdır. Buluşlar Faydalı Model ya da Patent ile korunabilir. Patent ve Faydalı Modellerde sistem, fonksiyonellik, işlevsellik, teknik özellikler, usuller, formüller vb. korunmaktadır. Patentler incelemeli ve incelemesiz patent olarak iki kısma ayrılmaktadır.
Koruma süresi, İncelemeli patentlerde 20 yıl, İncelemesiz patentlerde 7 yıldır, Faydalı modellerde 10 yıldır.

Patentten doğan hakkın kapsamı: Patent hakkı sahibi, buluşun yeni, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır. Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır:
 • Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.
 • Patent konusu olan bir usulün kullanılması.
 • Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi.
 • Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.

  Patent isteme hakkı; buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken ait olur. Aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir. Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar, patent isteme hakkının sahibidir.

  Buluş niteliğinde olmadıkları için patent verilemeyecek konular:
  a) Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; b) Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar; c) Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları; d) Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller. e) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan,hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.


  Tescil Edilebilirlik Kriterleri

  Patent:
  1) Yenilik, 2) Buluş Basamağı,3) Sanayiye Uygulanabilirlik

  Faydalı Model:
  1) Yenilik, 2) Sanayiye Uygulanabilirlik

  Yenilik: Buluş iddiası dünya üzerinde daha önce kamuya sunulmamış olmalı.
  Buluş Basamağı: Buluş emsallerine göre “ciddi“ bir teknik avantaj sağlamalı. Yani buluş tekniğin bilinen durumunu aşmalıdır. İlgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından kolayca düşünüp uygulayabileceği kadar basit olmamalıdır.
  Sanayiye Uygulanabilirlik: buluşun sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olması gerekmektedir. Buluş teorik değil pratik olmalıdır.
 • Patent Belge Süreci (36-48 Ay)

  1. Başvuru

  2. Araştırma: Başvurudan itibaren 15 ay içinde

  3. İlan: Başvurudan itibaren 18 ay içinde

  4. İtiraz: İlandan itibaren 6 ay içinde

  5. İnceleme: Araştırmadan itibaren yaklaşık 9 ay sonra

  6. Belge: Başvurudan itibaren yaklaşık 36 ay sonra

  Patent Belgesi
  Faydalı Model Belge Süreci (11-12 Ay)

  1. Başvuru: Başvurudan itibaren 45-60 gün içinde kayıt evrakı gelir. Bu aşamada dosya şekilsel olarak incelenir.

  2. İlan : ( 3 ay ) erken yayın talebi yapıldığı takdirde, başvurudan sonra yaklaşık 4- 5 ay sonra resmi bültende 3 ay boyunca 3. kişilerin itirazına açılır. Erken yayın talebi yapılmadığı takdirde 18 ay sonra bültene çıkar.

  3. İtiraz: Faydalı Model sadece itiraza dayanan bir sistemi içerir.

  4. Belge: İtiraz gelmemesi durumunda Faydalı Model belgeye bağlanır.


    © 2024 Kılavuz Patent Tasarım: Türkçe İsim Tescil 
  Hizmet Şartları ve Gizlilik İlkesi