sexy latex clothing
latex dresses
latex clothing
latex clothing
Kılavuz Patent
Kılavuz Patent
Hakkımızda
Yurtdışı Tescil
Mevzuat
Online Marka Araştırması
Online Başvuru Formları
Sıkça Sorulan Sorular
Gerekli Belgeler
Referanslar
Kampanyalar
İletişim

Ana Sayfa > Belgelendirme English 

Kurumsal
Belgelendirme


1. Sistem Belgelendirme Danışmanlığı
(ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000:2005, ISO 16949)


2. Ürün Belgelendirme
(CE Markalama, GOST-R, UkrSEPRO, TSE, Garanti Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgesi, Kapasite Raporu, Barkod)ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
(Quality Management System)

Günümüzde giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin başarmak zorunda oldukları ana hedefler vardır. Bunların içinden bazı hedefler kritiklik açısından ön plana çıkmaktadır.
  •  Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayabilmek
  •  Maliyetleri Azaltarak, Verimliliği Arttırmak
  •  Yeni Ürün ve Hizmetleri Pazara Sunmak
Şirketler için artık "herkesin elinden gelenin en iyisini yapması" bu hedefleri yakalamak için yeterli bir çözüm olamamaktadır. İlk başta gerekli olan, herkesin ne yapması gerektiğini bilmesidir. İşte ISO 9000 bu hedefleri gerçekleştirebilecek bir kalite sistemi oluşturmak amacıyla kullanılabilen bir Kalite Yönetim Sistemi modelidir. Ayrıca ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi üretim kuruluşlarının yanı sıra turizm, finans, sigortacılık, sağlık, v.b. diğer hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda da uygulanabilecek esnek bir standarttır.


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
(Environmental Management System)

Kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiş bir gerçektir. Bu gerçek göz önüne alınarak hazırlanan ISO 14001, çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi amacıyla oluşturulan bir yönetim sistemdir. ISO 14001 standardı, çevre ile ilgili risk ve fırsatların daha verimli bir biçimde yönetilmesine zemin oluştururken, sanayi kuruluşlarının faaliyetleri sebebiyle çevreye verdikleri zararı da en aza indirgeyip, enerji ve hammadde tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır.


OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi
(Occupational Health and Safety Management System)

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmeleri için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda, planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 ve ISO 14001 gibi standardların kalite ve çevre yönetim sistemleri üzerinde yoğunlaşmış olmaları dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yönünde yetersiz kalmaları nedeniyle OHSAS 18001 standardına gereksinim duyulmuştur.


ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
(Food Safety Management System)

Gıda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçlerin yönetilmesini ve kalite yönetim sistemi oluşturulmasını tanımlayan ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi global gıda ticaretinde uygulaması gereken bir standard olarak geliştirilmiştir. ISO 22000:2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.


ISO 16949 Kalite Yönetim Sistemleri - Otomotiv Üretimi Ve İlgili Yedek Parça Üreticisi Kuruluşlar için
(Ouality Management Systems  - For Automotive Production And Relevant Service Part Organizations)

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi temeli üzerine kurulan ISO 16949 otomotiv endüstrisi tedarikçileri için teknik standartların uyumuyla oluşturularak otomotiv sanayiye yönelik özel olarak hazırlanmış bir Kalite Yönetim Sistemi satandardıdır. Toplam Kalite Yönetiminin temel anlayışlarından biri olan hataları düzeltmek yerine hata yapmamak yaklaşımından yola çıkarak oluşturulan ISO 16949 Kalite Yönetim Sistemi, meydana gelebilecek her tür hata sebeplerinin önceden araştırılması bulunması ve bir daha oluşmayacak şekilde yok edilmesi amacını taşımaktadırCE MARKALAMA

CE Fransızca, `Avrupaya Uygunluk` (Conformité Européenné) anlamına gelen  CE işareti, Avrupa Birliği tarafından teknik mevzuat uyum çerçevesinde bulunan `Yeni Yaklaşım Politikası` kapsamında 1987 yılında yayınlanan `Yeni Yaklaşım Direktifleri`içerisindeki ürünler için geçerli olan bir işarettir.

CE İşareti, bir kalite belgesi veya markası değildir. CE, bu işareti taşıyan ürünlerin Avrupa Birliği`nin ilgili direktiflerine uygun olduğunun ve gerekli olan tüm uygunluk kriterlerinin yerine getirildiğinin kanıtıdır.

CE işareti taşıyan bir ürünün, ilgili AB Yeni Yaklaşım Direktiflerinin temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığı varsayılır. Her direktifte bulunan temel sağlık ve güvenlik gereksinimleri ile ilgili zorunlu koşullar bu kapsama giren tüm ürünler tarafından karşılanmak zorundadır. 

Kısaca, CE işaretini bir kalite işareti olarak görmemek gerekir. Bu işaret, ürünün doğaya, çevreye ve insana karşı minimum güvenlik koşullarına sahip olduğunun bir güvencesidir. Bu güvence, bir ürünün ticari olarak Avrupa`da dolaşımı için adeta bir pasaport görevi görmektedir.

Yayınlanan bu direktiflerde; ürünün tanımı, taşıdığı mevcut riskleri, olması gereken minimum güvenlik gereklilikleri ve uygunluk değerlendirme prosedürleri yer almaktadır.


Gost-R (Rusya Federasyonu Uygunluk Standardı)  

Rusya Federasyonu hükümetince, tüketicinin korunması ve standardizasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan GOST-R; mal ve hizmetlerin kaliteli, insan sağlığına ve ekolojik normlara uygun olmasını garanti altına almaktadır.

Ürünlerin ve hizmetlerin kalitesinin ve güvenliğinin Rusya standartlarına uygun olduğunu tasdik eden bir belgedir. Gost-R belgesi Kalite sertifikası, Güvenlik sertifikası, Gümrük sertifikası diye de adlandırılmaktadır.

Rusya Federasyonu ve bu sertifikayı onaylayan diğer ülkelerin sınırları dahilinde toptan ve perakende satışı yapılan her mal için bu belge istenmektedir. 1 Ekim 2000 yılı itibariyle zorunlu kılınan bu belgenin gerekliliği ve önemi, 2004 yılı Kasım ayında gümrüklerin bavul ticareti ve kargo ticareti'ne kapanması sebebiyle daha da öne çıkmıştır.


Ukr-SEPRO Kalite Belgesi

Ürün ve hizmetlerin Ukrayna Devleti standardlarına uygun olduğunu tasdikleyen bir kalite sertifikasıdır. UkrSEPRO belgelendirmesinde ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilmektedir.

Rusya Federasyonundan sonra en büyük eski doğu bloku pazarı olan Ukrayna, ihracatçı Türk firmalarının ilgisini çekmektedir. Rusyaya ürünlerini satan birçok firma, paralelinde Ukraynaya da ihracat yapmaktadır. Bu ülkeye sıkça ihracat yapan firmalar gümrükte UkrSEPRO belgesine ihtiyaç duymaktadır.

  © 2024 Kılavuz Patent Tasarım: Türkçe İsim Tescil 
Hizmet Şartları ve Gizlilik İlkesi