sexy latex clothing
latex dresses
latex clothing
latex clothing
Kılavuz Patent
Kılavuz Patent
Hakkımızda
Yurtdışı Tescil
Mevzuat
Online Marka Araştırması
Online Başvuru Formları
Sıkça Sorulan Sorular
Gerekli Belgeler
Referanslar
Kampanyalar
İletişim

Ana Sayfa > Marka English 

Marka Nedir?
Marka; bir ürünü üreten veya hizmeti sunanların birbirlerinden ayırt edilmesini sağlayan, ürün veya hizmetin vasıflarının yüklendiği, isim veya şekilden oluşabilen işaretlerdir. Marka; üzerinde bulunduğu ürünün veya hizmetin kalitesini, geçmişini ve geleceğe dair vaatlerini barındırır. Marka Güvendir. Tüketici daha önce aldığı ürünü veya hizmeti markasıyla hatırlar ve daha sonraki alımlarında aynı markayı arar. "Bilir ki; o "MARKA" istediği kaliteyi sunmaktadır.

Markalar, tüketiciler tarafından alımlarında giderek daha çok aranmaktadır. Üreticinin sağladığı kaliteli ürün ve hizmetle tüketici arasındaki yegane bağ MARKADIR. Markalar, üreticilerin tüketici nezdinde sözcüleridir. Bir tüketicinin toplu iğne alırken dahi aramakta olduğu marka; rekabetin artmasını ve markaların tescil yoluyla korunmasını zorunlu kılmaktadır. Türkiye'de markaların tescili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılmaktadır. Markalar tescil edildikleri ülkeler için 10 yıl boyunca korunurlar, korumanın devamlılığı için 10 yılda bir yenileme işlemi yaptırmak gereklidir.


Markamı Neden Tescil Ettirmeliyim?
Türk Patent Enstitüsü'nce tescil edilmemiş olan markanız yasal olarak size ait değildir. Türk Patent Enstitüsü'nde tescil müracaatları başvuru tarihine göre işlem görmekte olduğundan, koruma altına alınmamış marka, hak sahibi tarafından tanıtılmaya çalışıldığı dönemde, başka bir başvuru sahibi tarafından tescil altına alınabilmekte ve bu durumda hak sahibinin yasal yollara müracaat ederek hakkını ispat etmesi gerekmektedir. Böyle bir hak hırsızlığı ile karşılaşılması, gerçek hak sahibinin ya markasından vazgeçmesine ya da maddi ve manevi açıdan yıpranmasına neden olmaktadır.

Marka sahiplerinin kullanmakta oldukları markalar ile ilgili çok büyük yanılgıya düştükleri bir diğer husus da ticaret unvanları’dır. Ticaret unvanlarında yer alan ve sahiplerince marka olarak kullanılan ibareler, ticaret siciline kayıt ettirilmiş olmakla 556 sayılı markaların korunması hakkında KHK hükümlerince korunmamaktadır.


Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler
  • Aynı ürün ya da hizmetler için daha önce tescil edilmiş ya da tescil için başvurusu yapılmış markalar,
  • Ürün ya da hizmetlerin cins, çeşit, nitelik, kalite gibi vasfını gösteren ibareler, ürün ya da hizmetlerin coğrafi kaynağını ve zamanını içeren markalar,
  • Ticaret alanında genel olarak herkes tarafından kullanılan, belirli bir meslek, sanat ya da ticaret grubuna bağlı olanları ifade eden adlandırmalar,
  • Ürünün şeklini içeren işaretler,
  • Ürün ya da hizmetin kaynağı, niteliği üretim yeri ya da coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltıcı nitelikte olan markalar,
  • Yetkili mercilerden kullanılmak için izin alınmamış markalar,
  • Kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve yetkili mercilerce izin verilmemiş armalar, amblemler ve nişanları içeren markalar.
  • Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
  • Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar
Gerekli Evraklar

Başvurusu yapılacak markanın logo, amblem veya yazı karakteri

Vekaletname (firmamız tarafından düzenlenmekte, noter onayı gerektirmemektedir.)

Tüzel kişi ise firma unvanı, vergi dairesi ve numarası

Özel kişi ise TC kimlik numarası


Marka Tescil Süreci

1. Müracaat (2-3 Gün)

2. TPE Şekilsel İnceleme (1-2 Ay)

3. TPE Hukuksal İnceleme (3-4 Ay)

4. İlan Dönemi (3 Ay)

5. Belge Aşaması (2 Ay)

Marka Tescil Belgesi


Tescilli Markanız ile Yapabilecekleriniz

Tescilli markanızı satabilirsiniz

Rehin edebilirsiniz

Lisans (kiraya) verebilirsiniz

3. Kişilere devredebilirsiniz

Teminat göstererek banka işlemlerinde kullanabilirsiniz

  © 2024 Kılavuz Patent Tasarım: Türkçe İsim Tescil 
Hizmet Şartları ve Gizlilik İlkesi